Onderzoeksmethoden

Naast de reguliere onderzoeksmethoden, zoals interviews en dossieronderzoek, kunnen bijzondere onderzoeksmethoden worden ingezet tijdens een onderzoek.

Observatie
Twee vormen van observatie kunnen worden onderscheiden:

Dynamische observatie: Het fysiek volgen van een persoon of een voertuig. Deze vorm van observatie kan plaatsvinden op de openbare weg of in openbaar toegankelijke ruimtes. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van foto- of videocamera’s.

Statische observatie: Het observeren van een persoon of een voertuig door middel van een (al dan niet verborgen) camera op een vaste locatie, bijvoorbeeld op de werkplek van een persoon. Ook kan onder bepaalde voorwaarden een camera worden geplaatst in een ruimte waar regelmatig bedrijfsmiddelen worden ontvreemd.

Plaatsbepalingsapparatuur
Bij een vermoeden van bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik van dienstauto’s  kan door middel van het (heimelijk) inbouwen van plaatsbepalingsapparatuur, zoals een gps-volgsysteem, het gebruik van de dienstauto in kaart worden gebracht. Daarmee kan worden vastgesteld of de dienstauto wordt gebruikt voor privédoeleinden.

Onderzoek werkomgeving
In sommige gevallen is een fysiek onderzoek van de werkomgeving noodzakelijk, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig goederen of documenten in zijn bezit heeft. Bij een fysiek onderzoek kan gedacht worden aan het onderzoeken van het bureau, archiefruimten en dienstvoertuigen.

Digitaal onderzoek
Door middel van digitaal onderzoek, ook wel aangeduid als forensisch IT-onderzoek, kan de digitale werkomgeving van een persoon worden onderzocht. Bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig bepaalde geheime documenten op zijn computer heeft opgeslagen. Ook ongeoorloofd privégebruik van een computer kan hiermee worden vastgesteld.

Onderzoek van telecommunicatie
Als het vermoeden bestaat dat een werknemer vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan derden, kan een onderzoek naar het gebruik van e-mail en de diensttelefoon aanwijzingen opleveren. Tevens kan met een dergelijk onderzoek ongeoorloofd privégebruik van dienstmiddelen worden aangetoond. Onder bepaalde voorwaarden kan ook het telefoon- en e-mailverkeer worden afgetapt.

Financieel onderzoek
Bij vermoedens van fraude door werknemers is financieel onderzoek van wezenlijk belang. Daaronder wordt verstaan onderzoek van de ‘boeken’, alsmede digitaal onderzoek van financiële bedrijfssystemen. Al naar gelang de complexiteit van de fraude kan specifieke deskundigheid worden ingezet.

Start typing and press Enter to search

U kunt ons nu direct bellen op (+31) 085 90 22 120 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Wat kost het inhuren van de Privé Detective?

U wilt een onderzoek laten instellen en wilt graag vooraf weten wat de kosten zijn. Hierin zijn wij helder en transparant zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan .

Wij maken voor u een op maat gemaakt plan, zodat de doelstelling zo efficiënt en snel mogelijk gehaald wordt. Waardoor u minder kosten kwijt bent aan onderzoek.

Wij werken met een betaalbaar uurtarief, zodat een onderzoek voor een ieder haalbaar blijft. Wij denken hier graag in mee. Afhankelijk van de in te zetten methodieken kan het uur tarief variëren vanaf 50 euro tot 85 euro per uur. Het minimaal af te nemen uren is 3 uur aansluitend.

 

Wilt u precies weten wat het kost neem dan direct contact met ons op.

Fijn dat u een intakegesprek wilt plannen.

U kunt ons nu direct bellen voor een afspraak op (+31) 085 90 22 120 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt ook onderstaand formulier invullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op de afspraak in te plannen.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Geef kort aan waarvoor u een gesprek wilt