Wettelijk kader privé detective

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
De Privé Detective Bedrijfsrecherche is volgens de wet een Recherchebureau. De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) stelt wettelijke waarborgen (eisen) aan recherchebureaus, zoals het hebben van een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Andere relevante wet- en regelgeving voor recherchebureaus, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze gedragscode goedgekeurd en is belast met het toezicht op de Wbp.

De zwaarte van de zaak versus de inzet van de middelen
Bij het bepalen van onderzoeksmethoden en -middelen, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en het kenbaarheidsvereiste in acht genomen te worden.

Subsidiariteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat van alle beschikbare middelen, het minst belastende of bezwarende middel wordt gekozen om het onderzoeksdoel te bereiken. Doorgaans is dit de methode die het minst ingrijpend is in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

Proportionaliteitsbeginsel
Het gehanteerde middel moet daarnaast in verhouding staan tot het doel en bovendien zo kort en gericht mogelijk worden toegepast. Dit wordt aangeduid met het proportionaliteitsbeginsel.

Kenbaarheidsvereiste
Een ander beginsel dat eveneens bepalend kan zijn voor de keuze van een onderzoeksmethode, is het kenbaarheidsvereiste. Zijn medewerkers ervan op de hoogte dat hun werkgever gebruik kan maken van bepaalde onderzoeksmethoden bij vermoedens van integriteitschendingen?

Wij beschikken over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De medewerkers van de privé detective hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd en zijn allemaal afkomstig van de politie.

Start typing and press Enter to search

U kunt ons nu direct bellen op (+31) 085 90 22 120 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

Wat kost het inhuren van de Privé Detective?

U wilt een onderzoek laten instellen en wilt graag vooraf weten wat de kosten zijn. Hierin zijn wij helder en transparant zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan .

Wij maken voor u een op maat gemaakt plan, zodat de doelstelling zo efficiënt en snel mogelijk gehaald wordt. Waardoor u minder kosten kwijt bent aan onderzoek.

Wij werken met een betaalbaar uurtarief, zodat een onderzoek voor een ieder haalbaar blijft. Wij denken hier graag in mee. Afhankelijk van de in te zetten methodieken kan het uur tarief variëren vanaf 50 euro tot 85 euro per uur. Het minimaal af te nemen uren is 3 uur aansluitend.

 

Wilt u precies weten wat het kost neem dan direct contact met ons op.

Fijn dat u een intakegesprek wilt plannen.

U kunt ons nu direct bellen voor een afspraak op (+31) 085 90 22 120 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

U kunt ook onderstaand formulier invullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op de afspraak in te plannen.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Geef kort aan waarvoor u een gesprek wilt