WETTELIJK KADER PRIVÉ DETECTIVE
Erkend en geregistreerd door politie en justitie NR 1641
(+31) 085 90 22 120

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus


De Privé Detective Bedrijfsrecherche is volgens de wet een Recherchebureau. De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) stelt wettelijke waarborgen (eisen) aan recherchebureaus, zoals het hebben van een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Andere relevante wet- en regelgeving voor recherchebureaus, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze gedragscode goedgekeurd en is belast met het toezicht op de Wbp.De zwaarte van de zaak versus de inzet van de middelen


Bij het bepalen van onderzoeksmethoden en -middelen, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en het kenbaarheidsvereiste in acht genomen te worden.

 

Berichten
Vijf reden om GEEN privé detective in te huren
Vermist persoon teruggevonden dankzij de privé detective
Wanneer is het verstandig een privé detective in te schakelen?

Subsidiariteitsbeginsel


Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat van alle beschikbare middelen, het minst belastende of bezwarende middel wordt gekozen om het onderzoeksdoel te bereiken. Doorgaans is dit de methode die het minst ingrijpend is in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

 


Proportionaliteitsbeginsel


Het gehanteerde middel moet daarnaast in verhouding staan tot het doel en bovendien zo kort en gericht mogelijk worden toegepast. Dit wordt aangeduid met het proportionaliteitsbeginsel.

 


Kenbaarheidsvereiste


Een ander beginsel dat eveneens bepalend kan zijn voor de keuze van een onderzoeksmethode, is het kenbaarheidsvereiste. Zijn medewerkers ervan op de hoogte dat hun werkgever gebruik kan maken van bepaalde onderzoeksmethoden bij vermoedens van integriteitschendingen?

Wij beschikken over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De medewerkers van de privé detective hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd en zijn allemaal afkomstig van de politie.

 

Erkend en gecertificeerd
Erkend en gecertificeerd
Overzichtelijke kosten
Overzichtelijke kosten
Privacy gegarandeerd
Privacy gegarandeerd
Persoonlijk plan
Persoonlijk plan
Door heel Nederland
Door heel Nederland
De beste middelen
De beste middelen
Wat onze klanten over ons zeggen

Ik had het gevoel dat mijn man vreemd ging maar ik kon er geen vinger achter krijgen. Dankzij de privé detective kreeg ik het bewijs wat ik zocht en waar ik bang voor was. Ook al is het zwaar om bevestiging te krijgen van mijn vermoedens, ik kan nu wel weer verder met mijn leven.

Er waren grote twijfels over de vrienden waar mijn dochter mee om ging en ze is best wel een beïnvloedbaar meisje. Ze vertelde steeds minder tegen ons en we wisten eigenlijk niet waar ze uit hing. Gelukkig bleken onze vermoedens niet terecht te zijn. Dankzij de mensen achter de privé detective hebben we nu veel meer rust.